Right Alley 1

 

Båtsman 1

Sköts upp

2006-02-22, 13:28:12

Landade

2006-04-05, 18:43:34

Antal bränsleceller som gick åt

72693 st

Medelhastighet

105.38 m/s (316.146 km/h)

Liten beskrivning

Vi är 60 glada elever i år 6 på Båtsmansskolan i Mölnlycke. Att matte är kul tjatar alltid vår lärare om, men det stämmer faktiskt. På kort tid tog vi oss till månen, men då arbetade vi både natt och dag ibland. Vi gillar att lära oss matte på lite annorlunda sätt, t.ex. genom att bygga husmodeller, göra egna undersökningar och även räkna månresan. Då märker man inte att man lär sig massor av bra saker!

Lycka till alla månfarare!

KLass 6 på Båtsmansskolan

Tillbaka