Fair Avenue 4

 

Mölle 5:an

Sköts upp

2010-09-07, 11:09:10

Landade

2012-11-22, 13:39:56

Antal bränsleceller som gick åt

102722 st

Medelhastighet

5.51 m/s (16.536 km/h)

Liten beskrivning

Efter envist arbete både hemma och i skolan är vi nu äntligen i mål. Vi är 15 elever i klassen och vår lärare heter Jörgen Wångnell.

Tillbaka