Right Alley 3

 

Zilvermoon

Sköts upp

2009-02-11, 10:49:40

Landade

2010-05-19, 10:47:44

Antal bränsleceller som gick åt

75989 st

Medelhastighet

9.62 m/s (28.866 km/h)

Liten beskrivning

Här kommer en liten hälsning från 5GH från Ekebackenskolan i Ljungby som fört Zilvermoon till månen!

Tillbaka