Far Street 30-39

 

Hackebackeskolan Lessebo 5A VT 2016

Sköts upp

2016-01-15, 13:32:30

Landade

2016-09-14, 14:26:33

Antal bränsleceller som gick åt

74753 st

Medelhastighet

18.29 m/s (54.876 km/h)

Liten beskrivning

Vi i klass 6A på Hackebackeskolan i Lessebo klarade månresan i september HT 2016. Vi fick jobba och kämpa tillsammans – och vi tog oss ända till månen! ”Ett litet steg för klass 6A, men ett stort steg för mänskligheten!”

Tillbaka